Snesere Kirke interiør. Foto: Erling Johansson.

1. søndag i advent, d. 29. november 2020 tænder vi sædvanen tro byens juletræer.

Det kan dog ikke foregå helt som det plejer, og derfor vil der være tilmelding til arrangementet.

Vi starter med en kort familiegudstjeneste kl. 14.00 i Snesere Kirke.

Efter gudstjenesten vil du få udleveret en advent-to-go hyggepose, hvorefter vi alle går hen til de to juletræer i byen og tænder dem. Den varme kakao skal I ikke snydes for, den drikkes dog i år ved juletræerne, da vi ikke kan mødes i konfirmandstuen.

Tilmelding skal ske til Janette Weng på 25 32 32 25 senest tirsdag d. 24. november med oplysning om antal personer der deltager. Janette vil fordele pladserne i kirken.

Arrangementet sker i et samarbejde mellem Snesere Menighedsråd og Snesere Bylaug.

Det er en forudsætning for gennemførelse af arrangementet, at forsamlingsloftet på 10 ikke forlænges.

adventskrans

 

 


juletræstænding 2015