Vi afholder den årlige  generalforsamling i Snesere Bylaug

fredag d. 11. juni 2021 kl. 19.30

i laden på Sneseregaard (Bårsevej 6 A), så vi kan holde afstand til hinanden.

Inden generalforsamlingen er der mulighed for at deltage i fællesspisning af smørrebrød klokken 18.30. Vi bestiller 3 stykker uspecificeret smørrebrød til hver for 50 kr. Dette vil være med tilmelding og betaling til Janette på mobil 25 32 32 25 senest tirsdag d. 8. juni. Husk service til eget brug.

Generalforsamlingen starter kl. 19.30, og her serveres der hjemmebag og kaffe. Øl og vand kan købes til meget rimelige priser.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af stemmetællere

  3. Oldermandens beretning

  4. Regnskabet fremlægges

  5. Valg af laugsmænd (Lisbet Skov og Jesper Jørgensen er på valg)

  6. Valg af to suppleanter (Keld Andersen og Tine Gamsbøl er på valg)

  7. Valg af revisor og revisorsuppleant (Anna Nielsen og Lars Geert-Jørgensen er på valg)

  8. Bestyrelsens ideer for 2021/2022:
      Bylopper
      Sankt Hans fest
      Sommergrillaftener
      Anlæg af petanquebane
      Familiehyggedag
      Julearrangement
      Fastelavn
      Lokalt kulturelt arrangement
      Generalforsamling

  9. Forslag fra forsamlingen er velkomne

10. Eventuelt.

VEL MØDT TIL ALLE smile