Onsdag d. 20. april 2022 kl. 19.00

I aulaen på Korskildeskolen, Korskildevej 2 A, Brøderup

holder Lokalhistorisk Forening i Fladså og Fladså Arkiv Historisk Aften med billeder fra Snesere.

Vi vil vise nogle af de billeder fra Snesere, vi har i Fladså Arkiv, og diverse luftfotos. Vi opfordrer deltagerne til at medbringe egne billeder og historier fra Snesere. Billederne kan være i papirudgave eller digitale. Vi sætter nogle borde op, hvor man kan lægge billederne, og de digitale billeder viser vi på storskærm. Det er vores håb, at der kan komme gang i snakken omkring de forskellige billeder, og måske kan vi få en masse nye oplysninger, der kan gemmes i Fladså Arkiv. Der ligger formentlig en guldgrube af fortællinger og billeder om Snesere og livet i og omkring landsbyen ude, hvor kun få kender dem.

Mød op sammen med naboen til en hyggelig aften med interessante billeder og historier om Snesere. Undervejs holder vi en pause, hvor den medbragte kaffe og kage kan indtages, og der kan studeres billeder. Der er også mulighed for at købe øl og vand.

Så opfordringen lyder: Find historierne frem og støv de gamle billeder lidt af. Vi glæder os til at se jer i aulaen på Korskildeskolen, Korskildevej 2 A, Brøderup, onsdag d. 20. april kl. 19.00. Der er gratis adgang.