adventskrans

1. søndag i advent, d. 30. november tænder vi sædvanen tro byens juletræer.

Vi starter med en kort familiegudstjeneste ved Eva Melhof kl. 14.00. Kirken er desværre endnu ikke klar, så det bliver igen i år konfirmandstuen, der må lægge lokale til.

Efter gudstjenesten går vi rundt til juletræerne i byen og tænder dem. Vi slutter af med æbleskiver og kakao at varme os på i konfirmandstuen.

æbleskiver