Ønsker du hurtigere internet og bedre tv-signaler - så læs med her.

Nogle beboere i området har taget kontakt til Fibia (tidl. Waao) med henblik på at undersøge mulighederne for at få lagt fibernet i jorden. Det banede vej for, at Fibia har holdt to informationsmøder på Korskildeskolen d. 11. og 12. marts, hvor man orienterede om mulighederne.

Betingelsen, for at Fibia vil grave kabler ned, er, at tilslutningen er stor nok. Så det er vigtigt at tilkendegive, hvis man er interesseret.

Der skal tilmeldes mindst 56 i Snesere og Åside (se kort på Fibias hjemmeside) inden d. 12. april 2015. D. 30. marts havde Fibia registreret 43 tilmeldinger, så skynd dig at tilmelde dig, hvis du ikke allerede har gjort det.

P. g. a. de misforståelser, der var, da Fibia's fiberbil var i Snesere (forsinket ankomst og en negativ sælger), kommer fiberbilen igen (med en anden sælger):

Torsdag d. 9. april kl. 15.00 – 17.30 på P-pladsen ved Snesere Kirke, Snesere Torpevej 1.

Du kan bedre læse teksten på billedet, hvis du klikker på det, og du kan læse mere på Fibias hjemmeside.