Ønsker du hurtigere internet og bedre tv-signaler - så læs med her.

Nogle beboere i området har taget kontakt til Fibia (tidl. Waao) med henblik på at undersøge mulighederne for at få lagt fibernet i jorden. Det betyder, at Fibia nu arrangerer to informationsmøder på Korskildeskolen onsdag d. 11. marts 2015 kl. 19.00 og torsdag d. 12. marts 2015 kl. 19.00. Her vil der blive orienteret om mulighederne.  Betingelsen, for at Fibia vil grave kabler ned, er, at tilslutningen er stor nok. Så det er vigtigt at møde op eller tilkendegive, hvis man er interesseret.

Fibia kommer også til området med deres "Fiberbil". Den kan besøges:
Tirsdag d. 17. marts  kl. 15.00 – 17.30 på P-pladsen ved Snesere Kirke, Snesere Torpevej 1
Torsdag d. 19. marts kl. 15.00 – 17.30 ved Korskildeskolen
Onsdag d. 25. marts  kl. 15.00 – 17.30 ved Fakta, Østre Brøderupvej 4
Torsdag d. 26. marts kl. 15.00 – 17.30 på P-pladsen ved Everdrup Samlingshus, Everdrupvej 20.

Du kan bedre læse teksten på billedet, hvis du klikker på det, og du kan læse mere på Fibias hjemmeside.