Fredag d. 20. marts 2015 kl. 19.30-21.30 afholdes der generalforsamling i Snesere Bylaug i konfirmandstuen i præstegården.
Der vi i år ikke være fællesspisning inden generalforsamlingen. Til gengæld lokker vi med dejlig hjemmebag til kaffen. Øl og vand kan købes til meget rimelige priser.
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere
 3. Oldermandens beretning.
 4. Regnskabet fremlægges.
 5. Valg af laugsmænd (Ulrik Benson og Lisbet Skov er på valg).
 6. Valg af to suppleanter (Keld Andersen og Tine Gamsbøl er på valg).
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant (Lis Nielsen og Anna Nielsen er på valg).
 8. Bestyrelsens ideer for 2015/16:
  Historisk byvandring/foredrag.
  Grundlovsarrangement.
  Sankt Hans fest
  Sommergrillaftener, måske med vinsmagning.
  Fodboldturnering på Trekanten.
  Julearrangement.
  Fastelavn.
  Generalforsamling.
 9. Forslag fra forsamlingen er velkomne.
 10. Eventuelt.