Ønsker du hurtigere internet og bedre tv-signaler - så læs med her.

Nogle beboere i området har taget kontakt til Fibia (tidl. Waao) med henblik på at undersøge mulighederne for at få lagt fibernet i jorden. Det banede vej for, at Fibia har holdt to informationsmøder på Korskildeskolen d. 11. og 12. marts, hvor man orienterede om mulighederne.

Betingelsen, for at Fibia vil grave kabler ned, er, at tilslutningen er stor nok. Så det er vigtigt at tilkendegive, hvis man er interesseret.

Fibia kommer også til området med deres "Fiberbil". Den kan besøges:
Tirsdag d. 17. marts  kl. 15.00 – 17.30 på P-pladsen ved Snesere Kirke, Snesere Torpevej 1
Torsdag d. 19. marts kl. 15.00 – 17.30 ved Korskildeskolen
Onsdag d. 25. marts  kl. 15.00 – 17.30 ved Fakta, Østre Brøderupvej 4
Torsdag d. 26. marts kl. 15.00 – 17.30 på P-pladsen ved Everdrup Samlingshus, Everdrupvej 20.

Du kan bedre læse teksten på billedet, hvis du klikker på det, og du kan læse mere på Fibias hjemmeside.