Fredag d. 11. marts 2016 kl. 19.30-21.30 afholdes der generalforsamling i Snesere Bylaug i konfirmandstuen i præstegården.
Der vi i år ikke være fællesspisning inden generalforsamlingen. Til gengæld lokker vi med dejlig hjemmebag til kaffen. Øl og vand kan købes til meget rimelige priser.
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere
 3. Oldermandens beretning.
 4. Regnskabet fremlægges.
 5. Valg af laugsmænd (Ulrik Lænø, Benedict Rwotto og Janette Weng er på valg). 
 6. Valg af to suppleanter (Keld Andersen og Tine Gamsbøl er på valg).
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant (Anna Nielsen er på valg og der skal også vælges en til den ledige post).
 8. Bestyrelsens ideer for 2016/17:
  Historisk byvandring/foredrag.
  Tur til Krenkerup Gods Bryggeri.
  Grundlovsarrangement.
  Sankt Hans fest.
  Vinsmagning.
  Sommergrillaftener.
  Fodboldturnering på Trekanten.
  Julearrangement.
  Juledekorationer.
  Fastelavn.
  Generalforsamling.
 9. Forslag fra forsamlingen er velkomne.
 10. Eventuelt.