Snesere Kirke interiør. Foto: Erling Johansson.

1. søndag i advent, d. 27. november tænder vi sædvanen tro byens juletræer.

Vi starter med en kort familiegudstjeneste ved Ingrid Sofie Rosengren kl. 14.00 i Snesere Kirke.

Efter gudstjenesten går vi rundt til juletræerne i byen og tænder dem. Til slut byder menighedsrådet på noget varmt at drikke og æbleskiver i konfirmandstuen.

adventskrans

 


æbleskiver