Fredag d. 24. marts 2017 kl. 19.30 - 21.30 afholdes der generalforsamling i Snesere Bylaug i konfirmandstuen i præstegården.
Der serveres hjemmebag og kaffe. Øl og vand kan købes til meget rimelige priser.
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere
 3. Oldermandens beretning.
 4. Regnskabet fremlægges.
 5. Valg af laugsmænd (Ulrik Benson og Lisbet Skov er på valg). 
 6. Valg af to suppleanter (Keld Andersen og Tine Gamsbøl er på valg).
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant (Anna Nielsen og Lars Geert-Jørgensen er på valg).
 8. Bestyrelsens ideer for 2017/18:
  Historisk byvandring/foredrag.
  Tur til Krenkerup Gods Bryggeri.
  Grundlovsarrangement.
  Sankt Hans fest.
  Vinsmagning.
  Sommergrillaftener.
  Fodboldturnering på Trekanten.
  Julearrangement.
  Juledekorationer.
  Fastelavn.
  Generalforsamling.
 9. Forslag fra forsamlingen er velkomne.
 10. Eventuelt.